🖼️
🖼️
 • Deep Freeze Enterprise cho Linux Phần mềm đóng băng ổ cứng
 • Deep Freeze - một chương trình tiện ích bảo vệ hệ thống đã trở nên khá quen thuộc với phần lớn người sử dụng, đặc biệt là các nhân viên kỹ thuật hoặc công việc liên quan tới cửa hàng Internet, trường học...
 • Xếp hạng: 5 14 Phiếu bầu
🖼️
 • Deep Freeze Enterprise cho Mac Tiện ích đóng băng hệ thống cho Mac
 • Deep Freeze Enterprise cho Mac - một chương trình tiện ích bảo vệ hệ thống đã trở nên khá quen thuộc với phần lớn người sử dụng, đặc biệt là các nhân viên kỹ thuật hoặc công việc liên quan tới cửa hàng Internet, trường học...
 • Xếp hạng: 5 5 Phiếu bầu
🖼️
 • Deep Freeze Standard Đóng băng ổ cứng máy tính
 • Deep Freeze Standard là một phần mềm mạnh mẽ giúp bạn loại bỏ tất cả thay đổi được thực hiện với hệ thống và khôi phục lại máy tính trở về trạng thái ban đầu.
 • Xếp hạng: 4 678 Phiếu bầu
🖼️
 • Deep Freeze for Mac Đóng băng - bảo vệ hệ thống
 • Deep Freeze for Mac là tiện ích bảo vệ hệ thống đã trở nên khá quen thuộc với phần lớn người sử dụng, đặc biệt là các nhân viên kỹ thuật hoặc công việc liên quan tới cửa hàng Internet, trường học...
 • Xếp hạng: 4 142 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • Deep Freeze Cloud Tiện ích đóng băng ổ cứng
 • Deep Freeze Cloud là bộ ứng dụng hỗ trợ doanh nghiệp hoàn chỉnh nhất để bảo vệ, quản lý và tối ưu hóa tài sản IT của bạn, được cung cấp dưới dạng bộ đám mây.
 • Xếp hạng: 4 10 Phiếu bầu