🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • Restart Computer 1.0
  • Restart Computer là một ứng dụng nhỏ được thiết kế là một công cụ đơn giản sẽ Restart/Shutdown/LogOff máy tính của bạn một cách chính xác vào đúng thời điểm bạn chọn.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Fast Reboot Pro for Android
  • Fast Reboot Pro giờ còn bao gồm một lựa chọn tự động thực hiện khởi động nhanh mỗi lần bạn mở khóa điện thoại.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️