🖼️
 • Phát hành: Wiris
 • MathType 7.4.4 là công cụ soạn thảo công thức toán học phong phú. MathType tương thích với hầu hết các bộ ứng dụng văn phòng, giúp bạn dễ dàng tạo ra các ký tự, công thức toán học...
 • windows Version: 7.4.4
 • Đánh giá: 271
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 801.773
🖼️
 • Phát hành: Wiris
 • MathType cho Mac 7 là phần mềm chỉnh sửa phương trình toán học thực tế và chứa đầy đủ tính năng người dùng mong đợi.
 • mac Version: 7.4.4
 • Đánh giá: 147
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 104.873
🖼️
 • Phát hành: WIRIS
 • MathType có thể được sử dụng như phần mềm dịch vụ (SaaS), các plugin WIRIS phải luôn được cài đặt trong server ứng dụng web. Toàn bộ plugin WIRIS là tổ hợp các công nghệ server (PHP, Java, ASP.NET) và công nghệ trình duyệt (HTML, JavaScript).
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 60
🖼️
 • Phát hành: TypeIt
 • TypeIt là tiện ích online miễn phí giúp bạn gõ các ký tự đặc biệt, kiểu chữ tượng hình, ngôn ngữ đặc biệt và nhiều ký tự hiếm gặp khác trên trình duyệt.
 • web
 • Đánh giá: 103
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 61.098
🖼️
 • Phát hành: Mathpix
 • Mathpix Snipping Tool, gọi tắt Mathpix Snip, là công cụ sao chép công thức toán học từ tài liệu PDF hoặc ghi chú viết tay vào MathType hay trình soạn thảo Markdown hoặc LaTeX bất kỳ.
 • windows Version: 2.4.5.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.608
🖼️
 • Phát hành: Mathpix
 • Mathpix Snip là công cụ để trích xuất các công thức toán học từ hình ảnh (cả chữ viết tay), tài liệu, file PDF,… sang LaTeX để có thể dán vào một công cụ chỉnh sửa tài liệu, ví dụ như trình soạn thảo LaTeX hoặc Markdown.
 • android Version: 3.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 19
🖼️
 • Phát hành: Mathpix
 • Mathpix Snipping Tool hay Mathpix Snip cho Mac là công cụ chuyển công thức toán học từ PDF sang LaTeX đơn giản và dễ dàng.
 • mac Version: 2.1
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 25