🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • My Hospital cho iOS Game quản lý bệnh viện vui nhộn
  • My Hospital cho iOS là game mô phỏng xây dựng và quản lý bệnh viện, nơi bạn vừa đóng vai trò là bác sĩ vừa là người chịu trách nhiệm xây dựng và phát triển bệnh viện thành nơi khám chữa bệnh chất lượng cao của thành phố.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
  • My Animal Hospital cho iOS Game mô phỏng bệnh viện thú y
  • Pet World - My Animal Hospital là một trò chơi mô phỏng cho bạn cơ hội trở thành bác sĩ thú y, phụ trách phòng khám của mình, nơi bạn sẽ điều trị cho rất nhiều động vật đang gặp những vấn đề sức khỏe khác nhau.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu