🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • Microsoft Lens cho iOS Scan ảnh sang định dạng Word và PDF
  • Microsoft Lens, tên gọi cũ Office Lens, là ứng dụng scan ảnh và lưu ở định dạng Word hoặc PDF tiện lợi. Microsoft Lens for iOS hỗ trợ cắt, nâng cấp chất lượng và tạo ảnh từ bảng trắng hoặc bản in.
  • Xếp hạng: 5 5 Phiếu bầu
🖼️
  • Lens
  • Lens là một tiện ích rất hữu ích để soi lớn các hình, chữ quá nhỏ cho những người phát triển phần mềm và những nghệ sĩ đồ họa máy tính.
  • Xếp hạng: 3 2 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️