🖼️
 • Phát hành: Perfect Software
 • Perfect CRM là giải pháp giúp công ty quản lý quan hệ khách hàng. Sản phẩm với nhiều tính năng và qui trình nghiệp vụ mà có thể cải tiến hiệu quả Marketing
 • windows Version: 1.0.0.1
 • Đánh giá: 24
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 19.098
🖼️
 • Phát hành: PGCSoft
 • CRM-Express là chương trình quản lý các công việc quảng bá, khách hàng, giao dịch và đặt hàng của bạn. CRM-Express cung cấp các tính năng SMS, Email Client, lịch bàn, sổ địa chỉ, thời gian biểu, trình đọc tin tức...
 • windows Version: 2017.7.1
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.975
🖼️
 • Phát hành: Zoho
 • Zoho CRM là phần mềm quản lý quan hệ khách hàng dành cho các lĩnh vực bán hàng, marketing, hỗ trợ khách hàng và kiểm kê.
 • web
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 1.925
🖼️
 • Phát hành: Productive Computing
 • Core2 CRM phần mềm quản lý khách hàng cho phép bạn và công ty quản lý tất cả địa chỉ liên lạc cá nhân, thư, fax và lịch sử thư e-mail, danh sách nhóm, tài liệu.
 • windows Version: 1.1.4.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.162
🖼️
 • Phát hành: PGCSoft
 • Có rất nhiều việc cần theo dõi khi bạn đang kinh doanh mặt hàng nào đó: lịch, kiểm kê, giao tiếp với khách hàng, email, danh sách việc cần làm,…. CRM-Express Standard là phần mềm có thể giúp người dùng luôn cập nhật tất cả vấn đề liên quan tới công việc c
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 963
🖼️
 • Phát hành: Misa
 • AMIS CRM là phiên bản mobile của Phần mềm quản trị bán hàng AMIS.CRM phát triển bởi công ty cổ phần MISA. AMIS CRM Mobile cho phép kết nối, truy xuất thông tin một cách an toàn tới ứng dụng nền AMIS.CRM.
 • android Version: R42
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 819
🖼️
 • Phát hành: GENeSYS Solutions
 • Mỗi một cá nhân, một tổ chức, một doanh nghiệp... đều cần đến nơi lữu trữ dữ liệu, thông tin về công việc, các đối tác...
 • mac Version: 3.9.92a
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 721
🖼️
 • Phát hành: Zoho
 • Zoho CRM là tiện ích cho phép bạn truy cập thông tin khách hàng có sẵn trên trang web http://crm.zoho.com thông qua điện thoại di động.
 • ios
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 329
🖼️
 • Phát hành: TCSoft
 • TCSoft CRM là phần mềm quản lý bán hàng chuyên nghiệp. Hỗ trợ quản lý thông tin sản phẩm, thông tin khách hàng, quản lý quỹ, hàng tồn kho, thống kê công nợ, báo cáo tình hình kinh doanh...
 • windows Version: 5.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 255
🖼️
 • Phát hành: Misa
 • AMIS.CRM Mobile là phiên bản mobile của Phần mềm Quản trị Bán hàng trong hệ thống Quản trị Doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN được phát triển bởi Công ty Cổ phần MISA.
 • ios Version: 6.6
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 240
🖼️
 • Phát hành: Fast
 • Fast CRM là phần mềm quản lý quan hệ khách hàng trên nền tảng web, giúp người dùng truy cập, quản lý mọi lúc mọi nơi trên bất kỳ thiết bị nào.
 • web
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Truy cập
 • Lượt tải: 24