🖼️
 • Perfect CRM Phần mềm quản lý khách hàng
 • Perfect CRM là giải pháp giúp công ty quản lý quan hệ khách hàng. Sản phẩm với nhiều tính năng và qui trình nghiệp vụ mà có thể cải tiến hiệu quả Marketing
 • Xếp hạng: 3 24 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • Zoho CRM
 • Zoho CRM là phần mềm quản lý quan hệ khách hàng dành cho các lĩnh vực bán hàng, marketing, hỗ trợ khách hàng và kiểm kê.
 • Xếp hạng: 4 3 Phiếu bầu
🖼️
 • Core2 CRM Phần mềm quản lý khách hàng
 • Core2 CRM phần mềm quản lý khách hàng cho phép bạn và công ty quản lý tất cả địa chỉ liên lạc cá nhân, thư, fax và lịch sử thư e-mail, danh sách nhóm, tài liệu.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • CRM-Express Standard
 • Có rất nhiều việc cần theo dõi khi bạn đang kinh doanh mặt hàng nào đó: lịch, kiểm kê, giao tiếp với khách hàng, email, danh sách việc cần làm,…. CRM-Express Standard là phần mềm có thể giúp người dùng luôn cập nhật tất cả vấn đề liên quan tới công việc c
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
 • TCSoft CRM Phần mềm quản lý bán hàng
 • TCSoft CRM là phần mềm quản lý bán hàng chuyên nghiệp. Hỗ trợ quản lý thông tin sản phẩm, thông tin khách hàng, quản lý quỹ, hàng tồn kho, thống kê công nợ, báo cáo tình hình kinh doanh...
 • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • AMIS CRM cho iOS Phần mềm quản trị bán hàng
 • AMIS.CRM Mobile là phiên bản mobile của Phần mềm Quản trị Bán hàng trong hệ thống Quản trị Doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN được phát triển bởi Công ty Cổ phần MISA.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Fast CRM Quản lý quan hệ khách hàng
 • Fast CRM là phần mềm quản lý quan hệ khách hàng trên nền tảng web, giúp người dùng truy cập, quản lý mọi lúc mọi nơi trên bất kỳ thiết bị nào.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu