Disk Sorter Ultimate (32-bit)

Tải về
 • Đánh giá:
  3 ★ 1 👨
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 3,7 MB
 • Lượt xem: 207
 • Lượt tải: 200
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows 2K/XP/2003/Vista/XPx64/Vista64/7/7x64
Giới thiệu

Disk Sorter Ultimate là một ứng dụng dễ sử dụng dùng để phân loại các tập tin từ ổ đĩa, thư mục của bạn, chia sẻ qua mạng và các thiết bị NAS. Disk Sorter Ultimate ngoài phân loại nhiều tập tin nó còn phân tích khả năng của không gian đĩa, quản lý hoạt động tập tin.

Một số tính năng chính của Disk Sorter Ultimate

 • Số lượng cao nhất của các tập tin - 10.000.000
 • Lưu trữ cao nhất - 100 TB
 • Quản lý hoạt động Built-In File
 • Hỗ trợ cho 2500 + File Classes và Groups
 • Hỗ trợ cho các tên đường dẫn UNC Network
 • Hỗ trợ cho ACL và thuộc tính bảo mật
 • Tuỳ chọn Plugins phân loại tin
 • Phương án để phân loại các loại tập tin cụ thể
 • Báo cáo phân loại tập tin HTML, CSV Excel và các định dạng văn bản.
 • Tùy chọn điều chỉnh
 • Tuỳ chỉnh phân loại Plugins
 • Tích hợp cơ sở dữ liệu SQL.
Liên kết tải về
0 Bình luận
Sắp xếp theo