🖼️
 • TeamViz Tiện ích sắp xếp và lên kế hoạch công việc

 • TeamViz, trước đây có tên gọi là Pomodoro App, là công cụ được thiết kế giúp bạn sắp xếp công việc và lên kế hoạch những cuộc hẹn hoặc hoạt động quan trọng. Bạn có thể cải thiện hiệu quả làm việc của mình bằng cách sử dụng kĩ thuật Pomodoro.
 • Xếp hạng: 5 4 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • Strict Workflow Ứng dụng giúp tập trung vào công việc

 • Strict Workflow là ứng dụng hỗ trợ quản lý công việc vô cùng hữu hiệu. Như một người quản lý nghiêm khắc, Strict Workflow sẽ giúp bạn hoàn toàn tập trung vào công việc và không bị xao nhãng bởi những việc khác.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
 • Room In Dream Game căn hộ ảo xinh xỉu

 • Phong cách giải đố thư giãn kết hợp mô phỏng trang trí nhà cửa đã tạo ra Room In Dream, nơi bạn thiết kế căn phòng ấm cúng của riêng mình.
 • Xếp hạng: 4 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Virtual Cottage 2 Game căn hộ ảo ấm cúng

 • Căn hộ ảo ấm cúng Virtual Cottage đã trở lại trong phần thứ 2 mang tên Virtual Cottage 2, vẫn với phong cách mô phỏng kết hợp ứng dụng cá nhân tiện lợi cho mọi người.
 • Xếp hạng: 5 2 Phiếu bầu
🖼️
 • PacaPomo Game nông trại theo phương pháp Pomodoro

 • PacaPomo là ứng dụng cá nhân ấm cúng, nơi bạn nuôi lạc đà Alpaca và trồng trọt, tất cả đều được điều khiển bởi Pomodoro Technique - Phương pháp quả cà chua.
 • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️