🖼️
  • Remove.bg Xóa hình nền ảnh trực tuyến miễn phí

  • Remove.bg là tiện ích xóa nền ảnh tự động và miễn phí trên trình duyệt web. Chỉ mất 5 giây và 1 lần nhấp chuột, bạn đã có thể tách ảnh ra khỏi nền với độ chính xác cao và vô cùng hiệu quả.
  • Xếp hạng: 4 24 Phiếu bầu
🖼️
  • Remove.bg Phần mềm xóa nền ảnh tự động 100%

  • Remove.bg (Remove BG) là phần mềm xóa nền miễn phí và hoạt động tự động 100%: Bạn chỉ cần chọn hình ảnh, đợi xử lý và tải xuống ngay lập tức hình ảnh đã được xóa nền.
  • Xếp hạng: 5 4 Phiếu bầu
🖼️
  • Remove.bg cho Mac Phần mềm xóa nền tự động cho Mac

  • Remove.bg là một phần mềm xóa nền tự động 100%: bạn không cần phải chọn thủ công các lớp nền để tách chúng ra - chỉ cần chọn hình ảnh bạn muốn và ngay lập tức tải về hình ảnh đã xóa phông nền!
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu