🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • Microsoft Sticky Notes Tạo ghi chú từ taskbar cho Windows 10
  • Microsoft Sticky Notes là ứng dụng Sticky Notes mới toanh dành cho Windows 10. Microsoft Sticky Notes giúp người dùng tạo ghi chú từ màn hình desktop nhanh chóng và thuận tiện hơn nhiều so với các phiên bản trước đó.
  • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • JustNoteIt Phần mềm quản lý ghi chú hiệu quả
  • Sticky Notes giờ được đổi tên thành JustNoteIt là chương trình tạo ghi chú ảo chuyên nghiệp. JustNoteIt cung cấp ghi chú 3D, giống như nó được dán trực tiếp lên màn hình của bạn.
  • Xếp hạng: 4 56 Phiếu bầu
🖼️