🖼️
🖼️
🖼️
 • R-Studio Data Recovery for Mac
 • R-Studio for Mac là phần mềm khôi phục dữ liệu mạnh mẽ và hiệu quả dành cho người yêu Mac...
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Aqua Data Studio for Mac
 • Aqua Data Studio là một môi trường phát triển tích hợp nhất Integrated Development Environment (IDE) cho các chuyên gia phát triển.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • Talend Open Profiler
 • Talend Open Profiler cho phép người dùng đánh giá trong nháy mắt chất lượng của dữ liệu, và tình trạng của các chỉ số được xác định trước.Ngoài ra nó cho phép người dùng trực tiếp đi sâu vào các bảng của cơ sở dữ liệu phân tích.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Talend Open Profiler for Linux
 • Talend Open Profiler cho phép người dùng đánh giá trong nháy mắt chất lượng của dữ liệu, và tình trạng của các chỉ số được xác định trước.Ngoài ra nó cho phép người dùng trực tiếp đi sâu vào các bảng của cơ sở dữ liệu phân tích.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Active@ Data Studio Gói công cụ phục hồi dữ liệu
 • Active@ Data Studio (Live CD) là một giải pháp hữu hiệu cung cấp cho người dùng rất nhiều ứng dụng mạnh mẽ và một hình ảnh có khả năng boot để khởi động bất kỳ hệ thống nào trong môi trường Windows hoặc DOS.
 • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️