Talend Open Studio for Data Integration Phần mềm phân tích dữ liệu

Tải về
5 (1) Talend Miễn phí 06

Talend Open Studio for Data Integrationphần mềm mã nguồn mở hàng đầu để phân tích dữ liệu. Các tính năng của công cụ này bao gồm: kết nối các ứng dụng hàng đầu (ERP, CRM,…), cơ sở dữ liệu, máy tính lớn, tệp, dịch vụ web,…

Talend Open Studio for Data Integration là phần mềm phân tích dữ liệu mã nguồn mở
Talend Open Studio for Data Integration là phần mềm phân tích dữ liệu mã nguồn mở

Tính năng nổi bật của Open Studio for Data Integration

Các thành phần

 • Quản lý tệp: mở, di chuyển, nén, giải nén mà không cần tập lệnh.
 • Kiểm soát và điều phối các luồng dữ liệu và tích hợp dữ liệu với các công việc chính.
 • Lập bản đồ, tổng hợp, sắp xếp, làm phong phú và hợp nhất dữ liệu.
Xuất và thực hiện các công việc độc lập trong môi trường thời gian chạy
Xuất và thực hiện các công việc độc lập trong môi trường thời gian chạy

Công cụ thiết kế

 • Môi trường thiết kế đồ họa.
 • Hỗ trợ ETL và ELT.
 • Xuất và thực hiện các công việc độc lập trong môi trường thời gian chạy.
Quản lý tệp: mở, di chuyển, nén, giải nén mà không cần tập lệnh
Quản lý tệp: mở, di chuyển, nén, giải nén mà không cần tập lệnh

Kết nối

 • RDBMS: Oracle, Teradata, máy chủ Microsoft SQL,…
 • SaaS: Marketo, Salesforce, NetSuite,…
 • Ứng dụng đóng gói: SAP, Microsoft Dynamics, Sugar CRM,…
 • Công nghệ: Dropbox, Box, SMTP, FTP / SFTP, LDAP,…
5 Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 750,4 MB
 • Lượt xem: 39
 • Lượt tải: 06
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows
Liên kết tải về

Liên quan, thay thế

 • Wireshark 🖼️ 56.138 Phần mềm phân tích giao thức mạng
 • Minitab 🖼️ 300 Phầm mềm thống kê mạnh mẽ
 • IBM SPSS 🖼️ 7.224 Phần mềm thống kê, phân tích dữ liệu chuyên nghiệp