🖼️
🖼️
 • TeamViewer QuickSupport Hỗ trợ kiểm soát máy tính từ xa

 • TeamViewer QuickSupport 15.22.3 là một phần mềm cho phép điều khiển máy tính từ xa, giúp các máy tính khác có thể kiểm soát máy tính của người dùng, miễn là họ cung cấp ID và mật khẩu để kết nối.
 • Xếp hạng: 4 125 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
 • TeamViewer Manager Điều khiển máy tính từ xa qua Internet

 • TeamViewer Manager là công cụ cơ sở dữ liệu tùy chọn lưu trữ thông tin đối tác trong hệ thống cơ sở dữ liệu được chia sẻ qua mạng với người hỗ trợ khác. Nó cũng bao gồm chức năng ghi chép và lập báo cáo phức tạp.
 • Xếp hạng: 4 12 Phiếu bầu
🖼️
 • TeamViewer Touch Điều khiển máy tính từ xa trên màn hình cảm ứng

 • TeamViewer Touch là một ứng dụng miễn phí có sẵn trong Windows Store và được phát triển dành cho người dùng Windows 8. Đây là một công cụ rất hữu ích khi người dùng cần truy cập đến một máy tính hoặc thiết bị từ xa. Phần mềm này hoạt động với các thiết bị có sẵn trong mạng và các thiết bị với địa chỉ IP công cộng có thể truy cập từ Internet.
 • Xếp hạng: 4 9 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • TeamViewer Host Công cụ quản trị máy tính từ xa

 • TeamViewer Host là ứng dụng hỗ trợ và điều khiển máy tính từ xa hoạt động hiệu quả trên Windows, Mac, Linux mà không làm ảnh hưởng đến tốc độ truy cập của máy tính.
 • Xếp hạng: 4 3 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️