🖼️
 • iMindMap Vẽ sơ đồ tư duy chuyên nghiệp
 • iMindMap 11.0.4 là phần mềm vẽ bản đồ tư duy được phát triển bởi Tony Buzan. iMindMap là một phần mềm rất mạnh, cung cấp cho người dùng rất nhiều các công cụ hỗ trợ để chuyển đổi các ý tưởng thành hình ảnh.
 • Xếp hạng: 4 53 Phiếu bầu
🖼️
 • FreeMind Tiện ích vẽ sơ đồ tư duy
 • FreeMind (FM) là tiện ích hỗ trợ vẽ sơ đồ tư duy hoàn toàn miễn phí và đầy đủ tính năng. Bạn có một ý tưởng hay? Bạn cần hệ thống lại kiến thức? Phát triển một vấn đề đã có? Tóm lại, bạn đang nghĩ gì trong đầu?
 • Xếp hạng: 4 53 Phiếu bầu
🖼️
 • Blumind Phần mềm vẽ sơ đồ tư duy
 • Một bản đồ tư duy thường bao gồm các từ ngữ, ý tưởng, nhiệm vụ hoặc nhiều thứ khác được liên kết và sắp xếp xung quanh một từ khóa ở trung tâm.
 • Xếp hạng: 4 12 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
 • iMindMap Kids cho iPad Ứng dụng vẽ sơ đồ tư duy cho trẻ em
 • Mở khóa trí tưởng tượng và sáng tạo của con bạn với iMindMap Kids. Phần mềm này hỗ trợ sớm cho trẻ học tập và khuyến khích tư duy sáng tạo. Tạo các sơ đồ tư duy đầy màu sắc về các câu chuyện, bày tỏ suy nghĩ và phát triển thêm các ý tưởng lớn.
 • Xếp hạng: 4 1 Phiếu bầu
🖼️
 • iMindMap HD cho iPad Vẽ sơ đồ tư duy trên iPad
 • Tiếp tục sự sáng tạo của bạn bằng cách truy cập các sơ đồ tư duy của bạn trên iPad với phần mềm iMindMap HD 2.16.9 cho iPad. Ứng dụng này cho bạn tự do phát triển và điều chỉnh ý tưởng ở bất cứ đâu.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️