🖼️
  • Phát hành: VietinBank
  • VietinBank iPay cho iOS cho phép khách hàng thực hiện vấn tin tài khoản, lịch sử giao dịch, chuyển khoản, thanh toán hóa đơn, trả nợ vay, gửi tiết kiệm trực tuyến, nhận tiền kiều hối... vô cùng thuận tiện ngay trên chiếc dế yêu của mình.
  • ios Version: 5.1.2
  • Đánh giá: 5
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 6.889