🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • Kế hoạch hàng ngày Template Kế hoạch hàng ngày
  • Mẫu này đặc biệt phù hợp với kế hoạch cho mỗi ngày của bạn, ngày được chia nhỏ mỗi nửa giờ từ 7:00 đến 18:30; có một danh sách công việc phải làm, công việc lặt vặt và các cuộc gọi.
  • Xếp hạng: 2 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • Bói ngày for iOS Ứng dụng xem bói theo từng ngày
  • "Bói ngày" kết hợp cả tử vi phương Đông và phương Tây, cập nhật dữ hàng ngày vào sáng sớm (6-7h). "Bói ngày" cũng cung cấp thông tin ngày hoàng đạo, hắc đạo, giờ tốt xấu và sẽ còn cập nhật thêm.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️