Dự báo thời tiết Thời tiết Hôm nay, ngày mai, 3 ngày tới và 5 ngày tới

  • Đánh giá:
    4,3 ★ 3 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Lượt xem: 1.263
  • Lượt tải: 221
  • Ngày:
Giới thiệu

Dự báo thời tiết theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương giúp bạn cập nhật được thông tin dự báo thời tiết hôm nay 29/10/2020 và dự báo thời tiết 10 ngày, 5 ngày, và 3 ngày tới.. của từng khu vực trong cả nước Việt Nam.

Dự báo thời tiết 5 ngày

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương (Trung tâm DB KTTV TW - National Centre for Hydrometeorological Forecasting - NCHMF) là đơn vị trực thuộc Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia (Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn trước đây), Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Dự báo thời tiết các khu vực trong cả nước Việt Nam
Dự báo thời tiết các khu vực trong cả nước

Trung tâm Dự báo thời tiết Khí tượng Thủy văn Trung ương có chức năng tổ chức thực hiện công tác dự báo thời tiết, dự báo khí tượng, khí hậu, thủy văn, khí tượng thủy văn biển, dự báo bão, đánh giá xu thế biến đổi khí hậu phục vụ phòng, dự báo thiên tai, phòng chống thiên tai, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng trên phạm vi cả nước; tổ chức thực hiện các dịch vụ công khác theo quy định của pháp luật.

Dự báo thời tiết của các Tỉnh/TP lớn theo Trung tâm Dự báo thời tiết Khí tượng Thủy văn Trung ương

0 Bình luận
Sắp xếp theo