🖼️
 • PhotoWizz Tự động chuyển tập tin từ ổ đĩa USB vào máy tính
 • PhotoWizz 1.0.0.2 là một phương tiện truyền thông xử lý thẻ kỹ thuật số hoạt động như Windows autoplay để nhanh chóng di chuyển hoặc sao chép nội dung từ ổ đĩa USB và thẻ nhớ vào máy tính của bạn, mà không có sự tương tác của người dùng.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Mp3 Files Mover Di chuyển tập tin hiệu quả
 • Phần mềm Mp3 Files Mover là một công cụ hiệu quả và dễ sử dụng để đặt các tập tin MP3 trong một cấu trúc thư mục dựa vào tên album hoặc tên tác giả. Nó có thể sao chép cũng như di chuyển tập tin dựa trên sở thích của bạn.
 • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Naturpic Video to MP3 2.0
 • Naturpic Video to MP3 2.0 không chỉ cho phép bạn chuyển đổi các tập tin video sang các định dạng MP3, WAV, OGG, VOX mà còn cho phép bạn chỉ chuyển đổi một vài đoạn nhạc yêu thích từ các tập tin video.
 • Xếp hạng: 3 6 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • CheckPrixa XPS To PDF Converter
 • CheckPrixa XPS To PDF Converter là một công cụ miễn phí để chuyển đổi tập tin XPS vào tài liệu PDF. Nó còn có khả năng hợp nhất nhiều tập tin XPS thành một file PDF duy nhất.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • FileToFolder
 • FileToFolder 3.0 có thể tạo một thư mục từ bất kỳ tập tin nào và di chuyển tập tin đó vào thư mục mới tạo của nó...
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • File Bucket
 • Bạn có thể download hình ảnh, nhạc, phim ảnh và mọi thứ từ internet, nhưng lưu nó trong các địa điểm khác nhau. Bất cứ khi nào bạn muốn tổ chức và sắp xếp những tập tin này, quá trình tự phân loại và sao chép nó vào thư mục tương ứng là một nhiệm vụ khó k
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • File Maven Pro Quản lý tập tin
 • File Maven Pro là một phần mềm quản lý tập tin mà bạn có thể sao chép và di chuyển các tập tin dễ dàng hơn nhiều so với Windows Explorer.
 • Xếp hạng: 2 4 Phiếu bầu
🖼️
 • ScriptCryptor Compiler
 • ScriptCryptor Compiler cho phép bạn nhanh chóng tạo các ứng dụng độc lập từ các tập tin VBS hay JS. Các tập tin VBScript hay JScript sẽ được chuyển thành các tập tin EXE đồng thời mã nguồn sẽ được mã hóa với thuật toán Blowfish.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Portable DropIt
 • Portable DropIt là phần mềm di động của DropIt, một ứng dụng tiện lợi dễ sử dụng, cho phép người dùng kéo và thả file popup hình ảnh và di chuyển hoặc sao chép chúng vào thư mục chọn trước.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️