SDF Viewer

Tải về

3 (1) Flyhoward Dùng thử 1.733 Dung lượng: 6,1 MB Ngày: Yêu cầu: Windows 2K/XP/Vista/7

Các ứng dụng của SDF Viewer cho phép bạn tạo, xem và chỉnh sửa cơ sở dữ liệu SQL Server Compact phiên bản 3.1 và 3.5. Đây là cách đơn giản để tạo, xem, chỉnh sửa, xuất dữ liệu trong Windows Mobile của bạn hoặc cơ sở dữ liệu SQLCE Pocket PC của thiết bị từ các tiện ích của máy tính để bàn của bạn. Nó sẽ chạy lệnh trên cơ sở dữ liệu SQL SQLCE của bạn, và bạn sẽ được xem kết quả ngay lập tức.

Một số tính năng chính:

 • Hoạt động với cả hai cơ sở dữ liệu SQL Server CE phiên bản 3.1 và 3.5.
 • Mở cơ sở dữ liệu tập tin SDF trên máy tính của bạn
 • Tạo mới cơ sở dữ liệu SQL Server Compact Edition
 • Xem các cấu trúc cơ sở dữ liệu.
 • Tạo một bảng mới, đổi tên, sửa đổi bảng hiện tại ...
 • Thêm, xóa và sửa lại các cột dữ liệu
 • Tạo chỉ số mới
 • Xem, phân loại, thêm, sửa đổi và xóa dữ liệu từ bảng
 • Xem, thêm và thay đổi cột Image
 • Tạo truy vấn SQL và Scripts, cột và bảng tên để truy vấn
 • Mở, lưu, truy vấn file .sql
 • Thêm, thay đổi và hủy bỏ mật khẩu cơ sở dữ liệu
 • Nhỏ gọn và sửa chữa cơ sở dữ liệu
 • Nhập hình ảnh vào một cơ sở dữ liệu
 • Thiết lập một cơ sở dữ liệu tự động sao lưu các tập tin mỗi khi chúng được mở
3 Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 6,1 MB
 • Lượt xem: 1.928
 • Lượt tải: 1.733
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows 2K/XP/Vista/7
Liên kết tải về
Link Download chính thức:

Có thể bạn quan tâm