SetCPU for Root Users for Android Thay đổi cài đặt CPU

Tải về
  • Đánh giá:
    2,7 ★ 3 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Tính phí
  • Dung lượng: 413 KB
  • Lượt xem: 3.664
  • Lượt tải: 3.465
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Android
Giới thiệu

SetCPU là công cụ có thể thay đổi cài đặt CPU trên điện thoại Motorola Droid, Nexus One, G1, G2, Samsung Galaxy S, myTouch 4G, Motorola Xoom, hoặc các thiết bị di động khác nhằm cải thiện khả năng hoạt động hoặc tiết kiệm pin.

SetCPU còn cho phép bạn thiết lập các profile mạnh mẽ nhằm thay đổi tốc độ CPU ở các trường hợp khác nhau, ví như khi điện thoại không được sử dụng hoặc khi đang sạc, khi lượng pin đến một mức nào đó, khi nhiệt độ của điện thoại quá cao hoặc trong một khoảng thời gian nào đó trong ngày.

Các tính năng của SetCPu giúp nó trở nên tiện ích với tất cả mọi người. Tăng tốc vi xử lý của bạn nhằm tránh các lỗi có thể xảy ra hoặc giảm tốc độ để tiết kiệm pin.

Liên kết tải về