Sổ thu chi MoneyCare for iOS 3.0 Phần mềm quản lý tài chính

Tải về
 • Đánh giá:
  3 ★ 4 👨
 • Phát hành:
 • Version: 3.0
 • Sử dụng: Tính phí
 • Dung lượng: 7,3 MB
 • Lượt xem: 1.516
 • Lượt tải: 1.476
 • Ngày:
 • Yêu cầu: iOS 4.3 trở lên
Giới thiệu

MoneyCare là một phần mềm rất hữu dụng với nhiều thiết kế tiện dụng giúp cho người dùng có một trải nghiệm mới về ghi chép sổ thu chi.

Các đặc điểm và chức năng của MoneyCare như sau:

3 đặc điểm lớn:

 • Ghi sổ bằng hình ảnh: Dùng hình ảnh thay thế cho chữ viết, giúp cho người dùng tiết kiệm được thời gian.
 • Phím nhanh: Sử dụng phương thức ghi sổ bằng hình ảnh dưới dạng lịch ngày, giúp cho người dùng nhanh chóng nắm được các khoản chi.
 • Tự động tìm: Có các phương thức tự động tìm linh hoạt, ví dụ: Tìm từ ngày 05 đến mồng 10 và từ ngày 20 đến 30 các khoản chi ăn tối lớn hơn 300.000.

Sổ thu chi MoneyCare Lite for iOSSổ thu chi MoneyCare Lite for iOSSổ thu chi MoneyCare Lite for iOS

Chức năng:

◇ Chức năng trang chủ:

 • Hỗ trợ tùy chỉnh phân tích khoảng thời gian thu và chi.
 • Thống kê tổng thu và tổng chi.
 • Kiểm tra số dư và phân tích trung bình chi mỗi ngày.
 • Thu nhập hàng tháng và phân tích chi tiêu hàng tuần.

◇ Chức năng sổ thu chi:

 • Ghi sổ bằng hình ảnh.
 • Chức năng ghi chép thu chi.
 • Chức năng phân loại các hạng mục lớn.
 • Tích hợp hình ảnh các mục lớn.
 • Tích hợp máy tính đơn giản.
 • Chức năng ưu tiên và tự động chọn sản phẩm.
 • Chức năng ưu tiên và tự động chọn phương thức thanh toán.
 • Đơn vị ghi sổ là 1 tiếng, khác với phương thức ghi sổ theo ngày, đồng thời phối hợp với chức năng phím nhanh thể hiện các thông tin chi tiêu một cách rõ ràng nhất.

◇ Phím nhanh:

 • Thể hiện các khoản chi trong 3 ngày gần nhất dưới dạng lịch ngày.
 • Thống kê các khoản chi trong từng giờ và tổng khoản chi mỗi ngày.

◇ Thống kê:

 • Tùy chỉnh khoảng thời gian thống kê.
 • Thống kê các mục lớn.
 • Thống kê phương thức thanh toán.
 • Thống kê các mục nhỏ (có thể thể hiện hoàn chỉnh từng chi tiết trong hạng mục lớn, ví dụ các mục nhỏ trong mục “thực phẩm”, phân tích tỉ lệ bữa ăn sáng, trưa, tối.

Khác:

 • Chỉnh sửa phương thức thanh toán và thứ tự ưu tiên tự động.
 • Chỉnh sửa tên sản phẩm thường dùng và thứ tự ưu tiên tự động.
 • Chức năng hỗ trợ khóa mật mã.
 • Chức năng thiết lập bảng Excel.
 • Chức năng hỗ trợ định dạng đầu ra HTML.
 • Chức năng sao lưu dữ liệu (Dropbox).
 • Chức năng sao lưu và gửi thư.
 • Chức năng tìm kiếm dữ liệu (một trong những đặc điểm nổi bật).
 • Chức năng xóa dữ liệu sổ thu chi.
Liên kết tải về