SpeakText for Web Free for iOS 16.0 Đọc và dịch trang web cho iPhone/iPad

Tải về
 • Đánh giá:
  3 ★ 1 👨
 • Phát hành:
 • Version: 16.0
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 20,9 MB
 • Lượt xem: 132
 • Lượt tải: 126
 • Ngày:
 • Yêu cầu: iOS 4.3 or later
Giới thiệu

SpeakText for Web Free là ứng dụng đọc và dịch trang web miễn phí.

Truy cập trang web, sao chép và dán, ứng dụng sẽ đọc và dịch trang web từng câu một.

Tính năng:

 • Đọc web offline
 • Đọc và dịch từng câu
 • Đọc và dịch các từ chọn trong trang web và tài liệu
 • Đọc và dịch cả đoạn
 • Tìm kiếm và đọc cả đoạn với các từ tương ứng từ đầu tới cuối
 • Hỗ trợ đọc lặp lại, tạm dừng và tùy chỉnh tốc độ

Minh Lộc

Liên kết tải về