SQLiteManager

Tải về

3 (1) SQLabs Miễn phí 2.678 Dung lượng: 5 MB Ngày: Yêu cầu: mọi Windows

SQLiteManager là 1 công cụ dùng để quản lý các dữ liệu dựa trên cơ sở Database ( Tựa như Microsoft Access và Apple Spread sheet) cho SQLite2 and SQLite3.

SQLite2 and SQLite3 là 1 thế hệ tiếp theo của GUI ( chương trình cũng dễ quản lý dữ liệu) nhưng nó hoàn toàn khác bởi khả năng dễ sử dụng và tốc độ của nó.

SQLiteManager cho phép bạn mở và làm việc được với sqlite 2.x, sqlite 3.x. Nó cho phép bạn tạo nên các nhiều thứ giống như Microsoft Access như là: Table, views, triggers, indexex. Nó còn cho phép bạn cập nhật dữ liệu bằng nhiều cách trong đó có lệnh SQL.

SQLiteManager còn cho phép hệ thống bạn chấp nhận bất kỳ định dạng nào cho các hình ảnh của bạn cần( thừong là để xuát bản dữ liệu).

Theo softvnn

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 5 MB
  • Lượt xem: 2.691
  • Lượt tải: 2.678
  • Ngày:
  • Yêu cầu: mọi Windows
Liên kết tải về
Link Download chính thức: