StatWin Enterprise

Tải về
5 (3) SXR Software Dùng thử 490 Dung lượng: 6,8 MB Ngày: Yêu cầu: Windows 2000/XP/2003/Vista/Server 2008/7

Phần mềm StatWin được thiết kế để thu thập, lưu trữ và phân tích các số liệu về hoạt động của máy tính và hoạt động của người dùng. StatWin có khả năng quản lý thông minh máy tính và người dùng.

Các thông tin thu thập được sẽ hiển thị trong nhóm dữ liệu. trong khi xem những dữ liệu được thu thập, bạn có thể sử dụng bộ lọc để chọn những người dùng, cơ sở dữ liệu và thời gian cụ thể.

Đối với mỗi nhóm dữ liệu, StatWin sẽ bao gồm một công cụ Statistics and Reports. Công cụ này được thiết kế để fiups bạn phân tích những dữ liệu đã thu được.

Quản lý máy tính là một công cụ có khả năng thu thập và lưu trữ các dữ liệu về hoạt động của máy tính và người dùng. Công cụ này cung cấp các lựa chọn khác nhau để cấu hình quản lý, giống một lựa chọn để cấu hình chụp màn hình máy tính.

Process Viewer là một công cụ dùng để cung cấp thông tin về các quá trình đang chạy. Bên cạnh đó, nó còn có khả năng tắt quá trình nếu cần.

User Administration là một công cụ được sử dụng để cung cấp thông tin phản ứng của một số chương trình trên một số hành động được tạo bởi người dùng máy tính. Ngoài ra, chương trình cũng cấp thông tin bảo mật (bằng cách cấp một số quyền cho các người dùng khác nhau).

Remote Administration được dùng để cung cấp chức năng quản lý từ xa của máy tính nơi Client được cài đặt. Client là thành phần khách của StatWin được cài đặt trên máy khách.

Remote Client Installation là một công cụ được thiết kế để cài đặt Client từ xa, từ máy chủ sang máy khách.
Notification Viewer là một công cụ dùng để hiển thị các thông báo về các sự kiện và phản ứng về sự kiện, được gửi từ máy khách sang máy chủ.

Server là một thành phần máy chủ của StatWin, được cài đặt trên máy chủ. Khái niệm này bao gồm các công cụ của chương trình và tài liệu hỗ trợ được cài đặt trên máy chủ.

5 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 6,8 MB
  • Lượt xem: 502
  • Lượt tải: 490
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2000/XP/2003/Vista/Server 2008/7
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Có thể bạn quan tâm