StayFocusd for Chrome

Tải về
  • Đánh giá:
    4,3 ★ 3 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 218 KB
  • Lượt xem: 2.809
  • Lượt tải: 1.644
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 98/Me/2000/XP/2003/Vista/7/NT, Google Chrome
Giới thiệu

Với StayFocusd 1.1.2, bạn có thể chặn các trang web sau khi bạn đã dùng chúng trong một khoảng thời gian nhất định. Ví dụ, bạn có thể chặn trang Facebook.com trong thời gian còn lại của ngày nếu bạn đã truy cập vào trang này được 15 phút. Có nhiều tùy chọn cho phép bạn kiểm soát thời gian lướt web, và nếu muốn bạn còn có thể bật tính năng thi đánh máy nhanh mà bạn phải vượt qua nếu muốn thay đổi các thiết lập.

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.