Studiometry for Mac

Tải về

Với Studiometry, người dùng có thể: lưu trưc thông tin về khách hàng, danh sách liên lạc, các dự án, danh sách việc cần làm, các khoản chi trả, hóa đơn, báo cáo,… Các tính năng khác bao gồm: hỗ trợ nhiều nhân viên (với các đặc quyền và theo dõi thời gian), tìm kiếm đồng thời tất cả dữ liệu, hỗ trợ rất nhiều tiền tệ (với tính năng tự động chuyển tiền), rất nhiều liên lạc cho một khác hàng, hiện trạng dự án và khách hàng cùng với các danh mục,…

Phiên bản mới này có:

• Vá lỗi lọc danh sách filter To Dos theo nhân viên và hiện trạng hoàn thành

• Hiển thị lâu hơn tỷ lệ và số lượng trong cửa sổ Search

• Có khả năng xóa ngày đã chọn đối với các bộ lọc trong danh sách To Do và Invoice ở cửa sổ chính.

• Có khả năng xóa những mục tin trong hiển thị lịch hàng tuần

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 31,8 MB
  • Lượt xem: 614
  • Lượt tải: 603
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Mac OS X 10.3/10.4/10.5/10.6/10.4 PPC/Intel/10.5 PPC/10.5.6 Intel
Liên kết tải về
Link Download chính thức: