Sun CD/DVD Burner 2.65

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 2 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 1,4 MB
  • Lượt xem: 1.674
  • Lượt tải: 1.669
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 98/Me/NT/2000/XP/2003 Server
Giới thiệu

Sun CD/DVD Burner có thể sao lưu dữ liệu CDs, và tạo ra CD âm nhạc . Nó có thể cháy và lưu trữ toàn bộ ISO sắp xếp cũng như tạo ra CDs và cũng có thể xóa viết lại CDs.


Liên kết tải về

Link Download chính thức: