🖼️ Talend Open Studio for Data Integration cho Mac Phần mềm tích hợp dữ liệu mã nguồn mở

🖼️
 • Phát hành: Talend
 • Talend Open Studio for Data Integration là phần mềm tích hợp dữ liệu mã nguồn mở của Talend, được thiết kế để kết hợp, chuyển đổi và cập nhật dữ liệu ở nhiều vị trí khác nhau trong một doanh nghiệp.
 • mac

🖼️ Talend Open Studio for Data Integration Phần mềm phân tích dữ liệu

🖼️
 • Phát hành: Talend
 • Talend Open Studio for Data Integration là phần mềm mã nguồn mở hàng đầu để phân tích dữ liệu. Các tính năng của công cụ này bao gồm: kết nối cơ sở dữ liệu, máy tính lớn, tệp, dịch vụ web,…
 • windows

🖼️ Talend Open Studio for Big Data cho Mac Phần mềm mã nguồn mở xử lý data lớn

🖼️
 • Phát hành: Talend
 • Talend Open Studio - Big Data là công cụ mã nguồn mở và miễn phí để dễ dàng xử lý data của bạn trên môi trường dữ liệu lớn.
 • mac

🖼️ Talend Open Studio for Big Data Công cụ xử lý dữ liệu lớn cho Windows

🖼️
 • Phát hành: Talend
 • Talend Open Studio for Big Data giúp bạn xử lý dữ liệu lớn nhanh hơn với giao diện người dùng kéo và thả, cũng như các thành phần và trình kết nối được tạo sẵn.
 • windows