All CPU Meter Gadget All CPU Meter Gadget 4.1 Ứng dụng hiển thị bộ vi xử lý

 All CPU Meter Gadget
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.608

Internet Speed Meter Lite for Android Internet Speed Meter Lite for Android 1.2 Giám sát kết nối Internet trên Android

Internet Speed Meter Lite for Android
 • Đánh giá: 24
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.117

GPU Meter GPU Meter 2.4 Xem thông tin card đồ họa trên màn hình

GPU Meter
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.062

Big Meter Pro Big Meter Pro 3.0 Quản lý và giám sát sử dụng CPU

Big Meter Pro
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 821

Battery Meter for Windows Phone Battery Meter for Windows Phone 3.6 Quản lý pin Windows Phone hiệu quả

Battery Meter for Windows Phone
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 620

CPU Meter Pro CPU Meter Pro 1.2 Theo dõi tình trạng sử dụng CPU

CPU Meter Pro
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 492

Drives Meter Gadget Drives Meter Gadget 2.5 Ứng dụng hiển thị ổ đĩa, nhãn đĩa flash

Drives Meter Gadget
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 185

Sound Meter cho Android Sound Meter cho Android 1.6 Ứng dụng đo tiếng ồn cho Android

Sound Meter cho Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 115

Pocket Light Meter cho Android Pocket Light Meter cho Android 1.6 Ứng dụng đo ánh sáng chuyên nghiệp

Pocket Light Meter cho Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 36

Google Meter cho Android Google Meter cho Android 1.0 Hình nền động cải tiến của Google trên Android

Google Meter cho Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 05