UniKey UniKey 4.2 RC4 Build 140823 Bộ gõ tiếng Việt miễn phí phổ biến nhất

UniKey
 • Đánh giá: 9.238
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 25.187.750

UniKey Vista UniKey Vista 2.0 Bộ gõ tiếng Việt

UniKey Vista
 • Đánh giá: 811
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.771.306

UniKey 2017 UniKey 2017 Bộ gõ tiếng Việt miễn phí gọn nhẹ

UniKey 2017
 • Đánh giá: 346
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.134.177

Microsoft .NET Framework 4 Microsoft .NET Framework 4 Bộ framework của Microsoft

Microsoft .NET Framework 4
 • Đánh giá: 221
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 882.328

X-Unikey cho Linux X-Unikey cho Linux 1.04 Gõ tiếng Việt trên Linux

X-Unikey cho Linux
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.917

SlideMate SlideMate 4.12 Công cụ đánh dấu chú giải trên màm hình

SlideMate
 • Đánh giá: 29
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.458

Windows Search for XP Windows Search for XP Xem trước tin nhắn email

Windows Search for XP
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.967

Movie Central Movie Central Phần mềm quản lý bộ sưu tập phim cá nhân miễn phí

Movie Central
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.412

Database Browser Portable Database Browser Portable Kết nối đến cơ sở dữ liệu cũng như duyệt hoặc thay đổi dữ liệu

Database Browser Portable
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 489

RemoteSysInfo RemoteSysInfo Thu thập thông tin về phần mềm và phần cứng

RemoteSysInfo
 • Phát hành: WorkMoment
 • RemoteSysInfo 4.0 build 4004 là tiện ích giúp thu thập được các thông tin về phần mềm và phần cứng hệ thống từ một máy tính cục bộ hoặc từ xa. Nó có thể được sử dụng cho việc kiểm kê máy tính trong mạng, cho mục đích thẩm định và chuẩn đoán.
 • windows
 • Tìm thêm: RemoteSysInfo 4.0 build 4004 thông tin hệ thống phần cứng
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 461