🖼️ Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Nhập môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật

🖼️
 • Phát hành: Sưu tầm
 • Tài liệu này được soạn theo đề cương chi tiết môn Cấu Trúc Dữ Liệu của sinh viên chuyên ngành tin học. Mục tiêu của nó nhằm giúp các bạn sinh viên chuyên ngành có một tài liệu cô đọng dùng làm tài liệu học tập, nhưng chúng tôi cũng không loại trừ toàn bộ các đối tượng khác tham khảo.
 • Tài liệu
 • Tìm thêm: Cấu trúc dữ liệu giải thuật tin học giáo án giáo trình
 • Đánh giá: 71
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 72.912

🖼️ Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu Tổng quan về quản trị cơ sở dữ liệu

🖼️
 • Phát hành: Tổng hợp
 • Chương này trình bày một cái nhìn bao quát về cơ sở dữ liệu, về hệ quản trị cơ sở dữ liệu và về hệ cơ sở dữ liệu. Các đòi hỏi khi xây dựng một HQTCSDL đó cũng chính là những chức năng mà một HCSDL cần phải có. Một khái niệm quan trọng là khái niệm giao dịch.
 • Tài liệu
 • Tìm thêm: cơ sở dữ liệu csdl hệ quản trị Access Microsoft Access
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 60.651

🖼️ SmartkeyMST - phần mềm kiểm tra mã số thuế và hóa đơn tài chính

🖼️
 • Đánh giá: 26
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 14.969

🖼️ TKPSoft Folder Hidden 2.0 - Phần mềm giúp che giấu các dữ liệu riêng tư

🖼️
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 11.282

🖼️ Convertfiles.com- chuyển đổi dữ liệu trực tuyến

🖼️
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 4.097

🖼️ Suy nghĩ và làm giàu for Android 1.0 Cuốn sách kinh nghiệm làm giàu

🖼️
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.704

🖼️ Cơ sở dữ liệu Luật Việt Nam

🖼️
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 1.574

🖼️ Suy nghĩ và làm giàu for Android 1.0 Sách bí quyết làm giàu

🖼️
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.229

🖼️ Hider 2 Phần mềm mã hóa file cho Mac

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 11