Cơ sở dữ liệu Luật Việt Nam

Truy cập

2 (2) Trung tâm thông tin Văn phòng Quốc hội Miễn phí 1.591 Ngày: Yêu cầu: Trình duyệt Internet

Website “Cơ sở dữ liệu Luật Việt Nam” (LAWDATA) của Trung tâm thông tin Văn phòng Quốc hội tại địa chỉ: http://www.vietlaw.gov.vn.

Website LAWDATA lưu trữ toàn văn các văn bản quy phạm pháp luật, gồm: Hiến pháp, Luật, Nghị quyết của Quốc hội; Pháp lệnh, Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội; Sắc lệnh, Sắc luật, Quyết định của Chủ tịch nước; Các văn bản dưới luật.

Với LAWDATA, bạn sẽ dễ dàng nhận được các kết quả tìm kiếm như: Toàn văn một văn bản pháp luật bất kỳ; Trích các điều hoặc khoản bất kỳ của một hay nhiều văn bản khác nhau; Nghiên cứu loạt văn bản theo một chuyên đề pháp luật hay cụm từ...

Website LAWDATA là một công cụ hoàn toàn miễn phí và đắc lực giúp các nhà quản lý, nghiên cứu, kinh doanh và mọi công dân tìm đến nội dung các văn bản pháp luật Việt Nam một cách nhanh chóng và chính xác.

2 Mời bạn đánh giá!
Liên kết tải về
Link Truy cập chính thức:

Tham khảo thêm

Có thể bạn quan tâm