High Quality Photo Resizer High Quality Photo Resizer 6.0 Thay đổi kích thước ảnh hàng loạt

High Quality Photo Resizer
 • Đánh giá: 12
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 41.507

Picture Resize Genius Picture Resize Genius 3.0 Thay đổi kích thước và giảm dung lượng file ảnh

Picture Resize Genius
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 15.828

Light Image Resizer Light Image Resizer 5.0 Thay đổi kích cỡ, đóng logo cho ảnh

Light Image Resizer
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 14.584

FastStone Photo Resizer FastStone Photo Resizer 3.8 Phần mềm chỉnh sửa kích cỡ ảnh

FastStone Photo Resizer
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 11.353

Pic Resize Pic Resize Dịch vụ resize ảnh trực tuyến

Pic Resize
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 3.382

iResizer - Intelligent Resizer iResizer - Intelligent Resizer 3.0 Thay đổi kích thước ảnh không giảm dung lượng

iResizer - Intelligent Resizer
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.544

Free Picture Resizer Free Picture Resizer 1.0 Phần mềm chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp

Free Picture Resizer
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 170

Window Resizer Window Resizer 1.9 Ứng dụng test giao diện website

Window Resizer
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 39

ON1 Resize 10 ON1 Resize 10 Phần mềm phóng to ảnh lên đến 10 lần

ON1 Resize 10
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 25

iResizer (Intelligent Resizer) cho Mac iResizer (Intelligent Resizer) cho Mac 3.0 Công cụ thay đổi kích thước ảnh thông minh

iResizer (Intelligent Resizer) cho Mac
 • Phát hành: TeoreX
 • Intelligent Resizer (iResizer) cho Mac là phần mềm thay đổi kích thước ảnh đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả, giúp người dùng giữ nguyên chất lượng ảnh gốc và không làm ảnh bị bóp méo như khi cố thay đổi kích thước theo cách thông thường. Người dùng có thể chọn dùng thử bằng bản cài đặt DMG hoặc mua từ Mac App Store với mức giá $9,99.
 • mac Version: 3.0
 • Tìm thêm: Intelligent Resizer iResizer Intelligent Resizer cho Mac iResizer cho Mac chỉnh sửa ảnh
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 02