🖼️ BlazingTools Perfect Keylogger 1.68 Theo dõi hoạt động trên máy tính

🖼️

🖼️ HWMonitor 1.38 Theo dõi, giám sát phần cứng máy tính

🖼️

🖼️ Ardamax Keylogger 4.8 Ghi lại hoạt động trên máy tính

🖼️

🖼️ Free Keystroke Logger

🖼️

🖼️ Spyrix Keylogger Free 10.5 Công cụ ghi lại hoạt động máy tính

🖼️

🖼️ Power Spy 13.0 Theo dõi hoạt động trên máy tính

🖼️

🖼️ Family Keylogger 5.55 Công cụ giám sát máy tính

🖼️

🖼️ Free KGB Key Logger 7.7 Theo dõi hoạt động của bàn phím

🖼️

🖼️ IwantSoft Free Keylogger

🖼️

🖼️ HWMonitor PRO (32 bit)

🖼️