StatWin Professional 9.0.8 Phần mềm giám sát máy tính

Tải về

3 (1) SXR Software Dùng thử 482 Dung lượng: 7,6 MB Ngày: Yêu cầu: Windows 2000/2003/XP/Vista/7/8

Phần mềm StatWin Professional được thiết kế để thu thập, lưu trữ và phân tích các số liệu thống kê của hoạt động máy tính và hoạt động người dùng trong Windows. StatWin Professional có nhiều tính năng giúp bạn giám sát mạng LAN hiệu quả.

Các tính năng chính của "StatWin Professional"

Startups:

Giám sát các phần khởi động của Windows được cung cấp cùng với các thông tin chi tiết: Tên tài khoản người dùng, ngày, giờ.

Processes:

Giám sát các ứng dụng được cung cấp: Tên tài khoản người dùng, ngày, thời gian.

Modem:

Theo dõi việc truy cập Internet thông qua Dial-up: Bao gồm tên tài khoản người dùng, ngày, giờ, tên và tốc độ kết nối, dung lượng download và upload.

Internet:

Quy trình truy cập vào máy chủ web được giám sát, cung cấp tên tài khoản người dùng, ngày, giờ, số cổng và địa chỉ IP của máy chủ.

Sites:

Giám sát việc truy cập vào các trang web được cung cấp, bao gồm tên tài khoản người dùng, ngày, giờ, địa chỉ trang web và tên trang web.

Printers:

In ấn các tài liệu được theo dõi, với tên tài khoản người dùng, ngày, giờ, tên máy in, tiêu đề tài liệu và số lượng trang in được thu thập.

Activity:

Theo dõi người dùng sử dụng bàn phím và chuột, cung cấp tên tài khoản người dùng, ngày, giờ, số lượng các tổ hợp phím và những lần sử dụng chuột.

Processes:

Giám sát hoạt động của người sử dụng khi làm việc với các chương trình khác nhau.

Files:

Theo dõi việc truy cập vào tài nguyên chia sẻ của máy tính từ mạng cục bộ (LAN). Tài khoản người dùng, ngày, thời gian, tên người dùng từ xa, truy cập tài nguyên đường dẫn và những quyền người dùng có thể truy cập.

Hoạt động với các tập tin được theo dõi. Bao gồm tên tài khoản người dùng, ngày, giờ, tên file, đường dẫn đến tập tin và hoạt động với tập tin.

USB:

Giám sát các kết nối thiết bị USB, cung cấp tên tài khoản người dùng, ngày, giờ và các thông số thiết bị số (PID, VID....).

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Version: 9.0.8
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 7,6 MB
  • Lượt xem: 537
  • Lượt tải: 482
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2000/2003/XP/Vista/7/8
Liên kết tải về
Link Download chính thức:

Liên quan, thay thế

Có thể bạn quan tâm