Trace Spy

Tải về
3 (1) Simon Mourier Miễn phí 371 Dung lượng: 232,5 KB Ngày: Yêu cầu: Windows 2000/XP/2003/Vista/7

Trace Spy là một ứng dụng dùng để thay thế các công cụ phổ biến DebugView SysInternals. DebugView chặn các cuộc gọi được thực hiện cho DbgPrint bởi điều khiển thiết bị và cho OutputDebugString bởi các chương trình Win32.

Dưới đây là một số tính năng chính của "Trace Spy":

- 100%. NET

- Không cần UAC

- Có thể loại bỏ các dòng

- Các ứng dụng truy tìm ít bị công cụ DebugView truy tìm hơn

- Các hoạt động Copy bản sao các văn bản chỉ cần truy tìm, và không đầy đủ dòng (mặc dù một dòng tính năng sao chép đầy đủ là có).

- Tên quá trình ứng dụng truy tìm là tùy chọn hiển thị thay vì quá trình id (nếu có)

Tuyết Mai (Theo Softpedia)

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 232,5 KB
  • Lượt xem: 381
  • Lượt tải: 371
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2000/XP/2003/Vista/7
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các link tải khác: