Tresor 2.2.2 for Mac

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 2,4 MB
  • Lượt xem: 805
  • Lượt tải: 799
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Mac OS X 10.2/X 10.1/X 10.0/X 10.3
Giới thiệu

Tresor là một ứng dụng mã hóa file và thư mục. Công cụ này có khả năng bảo mật bằng mật mã khá mạnh và rất dễ sử dụng. Với chức năng nén tích hợp, người dùng có thể sử dụng một mật khẩu duy nhất cho chức năng nén và mã hóa mà không phải sử dụng các file tạm thời. Chức năng lọc cho phép người dùng tự động hóa những tác vụ mã hóa phức tạp mà không phải sử dụng đến các tập lệnh.

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.

Ứng dụng liên quan và thay thế