Mục này bao gồm các Tài liệu, Văn bản pháp luật, tài liệu pháp luật bao gồm: luật giao thông đường bộ, bộ luật lao động, luật hôn nhân gia đình, luật đất đai... do nhà nước cung cấp

Top ứng dụng Văn bản pháp luật tải nhiều nhất

🖼️ Công văn 2919/BTC-CST Chính sách thuế đối với sản xuất trang thiết bị y tế

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 03

🖼️ Quyết định 04/2019/QĐ-UBND Quy định về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội

🖼️

🖼️ Thông tư 03/2019/TT-BGDĐT Sửa đổi Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 27

🖼️ Chỉ thị 1948/CT-BNN-TCTL Tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2019

🖼️

🖼️ Thông tư 02/2019/TT-BTP Quy định bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ của Luật sư

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 07

🖼️ Thông tư 12/2019/TT-BTC Hướng dẫn cách tính chi phí sử dụng ngân quỹ Nhà nước

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 01

🖼️ Nghị định 26/2019/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thủy sản

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 12

🖼️ Nghị định 10/2019/NĐ-CP Quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu Nhà nước

🖼️

🖼️ Thông tư 01/2019/TT-BTTTT Quy định về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 02

🖼️ Nghị quyết 17/NQ-CP Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 26
Có tất cả 7.301 phần mềm.