Mục này bao gồm các Tài liệu, Văn bản pháp luật, tài liệu pháp luật bao gồm: luật giao thông đường bộ, bộ luật lao động, luật hôn nhân gia đình, luật đất đai... do nhà nước cung cấp

Top ứng dụng Văn bản pháp luật tải nhiều nhất

🖼️ Thông tư 13/2019/TT-BYT Tăng hàng loạt giá dịch vụ khám chữa bệnh BHYT từ 20/08/2019

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.029

🖼️ Thông tư 14/2019/TT-BYT Sửa đổi giá tối đa khi khám, chữa bệnh không có BHYT

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.067

🖼️ Nghị định 100/2018/NĐ-CP Bổ sung quy định về cấp, thu hồi chứng chỉ hành nghề xây dựng

🖼️
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 25.017

🖼️ Nghị định 69/2019/NĐ-CP 6 nguyên tắc thanh toán dự án BT bằng tài sản công

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 06

🖼️ Công văn 3523/BGDĐT-GDCTHSSV Phải xây dựng quy trình khi đưa đón học sinh bằng xe ô tô

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 02

🖼️ Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐTP Hướng dẫn áp dụng Tội trốn đóng bảo hiểm xã hội

🖼️

🖼️ Công văn 3421/BGDĐT-VP Các trường không được đọc báo cáo hoạt động trong lễ khai giảng

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 13

🖼️ Thông tư 05/2019/TT-BKHCN Quy định mới về nhãn hàng hóa

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 02

🖼️ Thông tư 12/2019/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn chuyển xếp lương viên chức giáo dục nghề nghiệp

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 42

🖼️ Thông tư 48/2019/TT-BTC Hướng dẫn trích lập dự phòng giám giá hàng tồn kho

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 151
Có tất cả 7.512 phần mềm.