Mục này bao gồm các Tài liệu, Văn bản pháp luật, tài liệu pháp luật bao gồm: luật giao thông đường bộ, bộ luật lao động, luật hôn nhân gia đình, luật đất đai... do nhà nước cung cấp

Top ứng dụng Văn bản pháp luật tải nhiều nhất

🖼️ Công văn 4529/BGDĐT-NGCBQLGD Quy định về chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 03

🖼️ Nghị định 45/2019/NĐ-CP Mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch

🖼️

🖼️ Công văn 1602/BHXH-CSYT Áp dụng mức lương cơ sở mới trong thanh toán chi phí KCB BHYT

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 02

🖼️ Nghị định 44/2019/NĐ-CP Tăng 7,19% lương hưu, trợ cấp BHXH, hàng tháng từ 01/7/2019

🖼️

🖼️ Công văn 4530/BGDĐT-NGCBQLGD Hướng dẫn về chuẩn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 56

🖼️ Công văn 538/QLCL-QLVBCC Danh sách đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 25

🖼️ Quyết định 636/QĐ-LĐTBXH 5 thủ tục hành chính mới thuộc lĩnh vực Lao động - Tiền lương

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 10

🖼️ Thông tư 09/2019/TT-BGDĐT Bãi bỏ Thông tư 31/2018/TT-BGDĐT

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 04

🖼️ Bảng lương cán bộ, công chức năm 2019 Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ cán bộ, công chức từ 01/7/2019

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.735

🖼️ Nghị định 42/2019/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 66
Có tất cả 7.386 phần mềm.