ViceVersa Pro 2.5 build 2513 Đồng bộ và phục hồi dữ liệu

Tải về
3 (1) TGRMN Software Dùng thử 3.356 Dung lượng: 3,8 MB Ngày: Yêu cầu: Windows 2000/2003/XP/Vista/Server 2008/7/8

ViceVersa PRO là phần mềm đồng bộ hoá dữ liệu, phục hồi dữ liệu, sao lưu phần mềm - File Synchronization, File Replication and Backup Software -chuyển một cách dễ dàng tới sao lưu, đường dẫn khác, tái tao và đồng bộ hoá dữ liệu và thư mục.

ViceVersa làm việc với bất kì gói phương tiện truyền thông trên laptop, desktop, servers. ViceVersa thi hành trên 2 yêu cầu là trực quan hay tự động "cài và quên nó" trên màn hình hiện hành . Đồng bộ hoá, phục hồi, sao lưu dữ liệu một cách dễ dàng .

Bạn sao lưu hay đồng bộ hoá một cách nhanh nhạy, những thư mục được tự động phục hồi hay liên kết khác, đồng bộ hoá 2 chiều thời gian thực, tự so sánh và xách mình CRC . ViceVersa có thể chạy như một tiện ích theo dõi dữ liệu quan trọng bao gồm Outlook PST, QuickBooks, Word, Excel.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Version: 2.5 build 2513
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 3,8 MB
  • Lượt xem: 3.405
  • Lượt tải: 3.356
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2000/2003/XP/Vista/Server 2008/7/8
Liên kết tải về

Có thể bạn quan tâm