Việt Nam sử lược for iOS 1.0 Lịch sử Việt Nam

Tải về

2 (1) Renacentia Miễn phí 234

Việt Nam sử lược là cuốn lịch sử Việt Nam đầu tiên được viết bằng chữ quốc ngữ, bản in lần thứ nhất nǎm 1921.

Tác giả Trần Trọng Kim, một nhà giáo có tên tuổi thời đó, đã kỳ công tập hợp nhiều nguồn tư liệu để trình bày một cách khái quát và cô đọng nhất lịch sử Việt Nam qua nǎm giai đoạn: Thời đại thứ nhất là Thượng cổ thời đại, kể từ họ Hồng Bàng cho đến hết đời nhà Triệu. Thời đại thứ hai là hơn nghìn nǎm Bắc thuộc. Thời đại thứ ba là Thời đại tự chủ, kể từ nhà Ngô, Đinh, cho đến Sơ diệp nhà Hậu Lê.

Thời đại thứ tư là Nam Bắc phân tranh, kể từ khi nhà Mạc làm sự thoán đạt cho đến nhà Tây Sơn. Thời đại thứ nǎm là cận kim thời đại, kể từ vua Thế tổ bản triều cho đến thời kỳ Pháp xâm lược Việt Nam.

Vào thời điểm ra đời, Việt Nam sử lược đã mang đến một luồng gió mới cho vǎn học sử nước nhà vì cách viết mới mẻ, khác hẳn những cuốn Việt sử bằng chữ Hán Nôm trước đó. Cho tới nay, Việt Nam sử lược vẫn được đánh giá là ngắn gọn, sinh động và dễ đọc, dễ nhớ.

Việt Nam sử lược for iOSViệt Nam sử lược for iOSViệt Nam sử lược for iOS
2 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Version: 1.0
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 700 KB
  • Lượt xem: 278
  • Lượt tải: 234
  • Ngày:
  • Yêu cầu: iOS 3.0 trở lên
Liên kết tải về

Liên quan, thay thế

Có thể bạn quan tâm