Vui học chữ for Android 1.2

Tải về

4,4 (5) Hien Nguyen Miễn phí 830 Dung lượng: 1,5 MB Ngày: Yêu cầu: Android 2.1 trở lên

Trò chơi đọc tên các chữ cái yêu cầu người dùng nhấn vào hoặc lướt tay qua. Nhấn đúng bạn được 5 điểm.

Nhấn sai, bạn bị trừ điểm. Có các phần thưởng như cộng điểm, cộng thời gian hoặc nổ tung các chữ.

Mỗi bài có một mức điểm cần vượt qua. Chúc các bạn vui vẻ.

Vui học chữ for Android

Vui học chữ for Android

Vui học chữ for Android

4,4 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Version: 1.2
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 1,5 MB
  • Lượt xem: 856
  • Lượt tải: 830
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Android 2.1 trở lên
Liên kết tải về

Liên quan, thay thế