Web Log Suite Professional Edition

Tải về
3 (1) ExactTrend Dùng thử 270 Dung lượng: 13,6 MB Ngày: Yêu cầu: Windows 95/98/2000/XP/NT

Web Log Suite Professional Edition 4.1 là một trình phân tích bản ghi server trang web mạnh mẽ. Chương trình này được chi tiết hóa cao và các báo cáo rất dễ để cấu hình được thực hiện bởi rất nhiều ngôn ngữ, FTP, sổ địa chỉ file hoặc email.

Chương trình sẽ hiển thị cho bạn thông tin về khách truy cập trang web, thống kê các hoạt động, thống kê truy cập các file, thông tin về các trang liên quan, công cụ tìm kiếm, các lỗi, quốc gia người truy cập, các trang liên quan, bạn sẽ nhận được thông tin đầy đủ về các từ khóa và cụm từ tìm kiếm.

Web Log Suite có thể phân tích hơn 30 định dạng file bản ghi. Nó đã được kiểm tra với tất cả chương trình phổ biến như Apache, IIS, proxy, firewall và MS Windows Media Services. Không cần phải nói, chương trình này có thể tự động nhận dạng file bản ghi, trích xuất các file bản ghi đã được nén, xử lý rất nhiều file bản ghi khác nhau và tải các file bản ghi từ các nguồn khác nhau: Web, FTP.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 13,6 MB
  • Lượt xem: 279
  • Lượt tải: 270
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 95/98/2000/XP/NT
Liên kết tải về