Website Load Tool

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 3,7 MB
  • Lượt xem: 590
  • Lượt tải: 582
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7
Giới thiệu

Nếu bạn là một nhà quản trị website thì hẳn một trong những vấn đề cần quan tâm nhất là thời gian tải website và có lỗi nào phát sinh trong quá trình tải trang hay không. Phần mềm miễn phí Website Load Tool 1.0 sẽ giúp bạn kiểm tra thời gian tải website của mình và phân tích những lỗi nếu có trang quá trình tải trang web.

Sau khi cài đặt, khởi động phần mềm có giao diện như sau:

Để sử dụng phần mềm, đầu tiên phải cấu hình trang web cần kiểm tra, nhấn vào nút bên cạnh mục Home


Chọn Settings

Ở mục Websites, bạn nhấn vào nút New Website, chương trình sẽ tự gán id, bạn sửa tên website cần kiểm tra bằng cách click đúp chuột vào ô trắng ở cột Name và link của trang web ở mục URL.

Nếu bạn muốn thêm website thì nhấn tiếp vào nút New Website, sau khi thêm xong nhấn vào nút OK.

Để kiểm tra tốc độ tải trang của một trang web trong một lần tải nhấn vào nút Check Selected, còn nếu muốn kiểm tra tốc độ tải trang trong một khoảng thời gian nhấn vào nút Start

Sau khi kiểm tra đến khoảng thời gian theo ý muốn, nhấn vào nút Stop, chương trình sẽ hiện kết quả tải trang trong khoảng thời gian đã chọn

Nếu có lỗi trong việc tải trang, phần mềm sẽ báo Failed hoặc TimeOut cùng nguyên nhân ở cột Message.

Bạn có thể xem lại Log của của phần mềm bằng cách nhấn vào nút cạnh mục Home> Chọn Log. Mặc định khoảng thời gian kiểm tra của phần mềm là 5 giây, để sửa đổi thời gian này, bạn vào mục Settings> Chọn Generic

Tại đây bạn cũng có thể sửa tên và đường dẫn của file Log, số kết quả lớn nhất cần kiểm tra.

Theo XHTT

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

0 Bình luận
Sắp xếp theo