Windaq Add-ons

Tải về
  • Đánh giá:
    3,7 ★ 3 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 3,5 MB
  • Lượt xem: 293
  • Lượt tải: 283
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Tất cả Windows
Giới thiệu

Với Windaq Add-ons, bạn có thể thêm nhiều chức năng mà không cần viết một dòng mã, ví dụ: các kênh tính, bộ lọc hiển thị quang phổ, điều khiển vòng kín...

Windaq add-on bao gồm các công cụ sau: Waterfall Spectrogram and Fast Fourier Transform (FFT). Alarm and Calculated Analog Output. Meter, Gauge, Oscilloscope, Histogram & Digital Input Indicators. Calculated Channel, Derivative Trigger Recorderv và Calculated Meter. Liên kết link Excel Link..

Hỗ trợ các thiết bị: DI-194, DI-154, DI-148, DI-158, DI-195B, DI-710, DI-715B, DI-718B, DI-718Bx, DI-720, DI-730, DI-788, DI-785, DI-1000TC, siêu âm đo lưu lượng, bất kỳ phần cứng DATAQ chạy Windaq.

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.