More Add-in

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 375 KB
  • Lượt xem: 843
  • Lượt tải: 752
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7. Microsoft Word 2007, 2010
Giới thiệu

More Add-in cho phép bạn nhanh chóng và dễ dàng ẩn các văn bản Word bằng cách tạo ra các mục có thể đóng lại. Bất cứ ai tạo ra các tài liệu dài sẽ cảm thấy tiện ích này thực sự hữu ích. Mặt khác, người dùng có thể ẩn các ghi chú hay bất cứ loại nội dung gì khi không muốn cho người khác biết được.

Theo go.vn

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.