WinSetupFromUSB 1.7 Tạo USB khởi động

Tải về
 • Đánh giá:
  4 18 👨
 • Phát hành:
 • Version: 1.7
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Lượt xem: 17.687
 • Lượt tải: 78.807
 • Ngày cập nhật:
 • Yêu cầu: Windows 2000/XP/Vista/7/8/10
Giới thiệu

WinSetupFromUSB - Tạo USB khởi động

WinSetupFromUSB là tập hợp các công cụ liên quan đến việc tạo khởi động cho ổ USB. WinSetupFromUSB với chức năng chính là tạo ổ USB khởi động và thực hiện cài đặt Windows XP/2000/2003. WinSetupFromUSB hỗ trợ ổ USB Flash (removable), USB HDD (fixed) và không yêu cầu ổ USB đặc biệt.

Cập nhật ở phiên bản mới WinSetupFromUSB 1.8

 • Sửa lỗi trên Windows 10 và tùy chọn khôi phục không hiển thị
 • Sửa lỗi kích thước file persistence hiển thị không chính xác và dùng tooltip để sử dụng nó
 • Cập nhật một vài công cụ cho phiên bản mới nhất: Bootlce, ImDisk, WimLib

Những thay đổi trên phiên bản WinSetupFromUSB 1.7

 • Tắt quy trình kiểm tra Super Floppy do lỗi liên quan đến build Windows 10 mới nhất.
 • Tăng thời gian timeout đầu vào lên 45 giây.
 • Sửa lỗi liên quan đến ngôn ngữ tiếng Thụy Điển và bcdedit.
 • Kiểm tra bổ sung nếu Imdisk là phiên bản cũ.

WinSetupFromUSB

Với việc sử dụng GRUB4DOS để quản lý menu khởi động, có thể tạo multiboot cho ổ USB với các lựa chọn sau:

 • Thêm lựa chọn khởi động với các đĩa PE 1.6 như UBCD4Win, BartPE, WinBuilder.
 • Thêm lựa chọn khởi động với đĩa cài Vista, các đĩa dạng WinPE 2.x như Active Boot Disk V3, V4.
 • Thêm lựa chọn khởi động với đĩa sử dụng syslinux như đĩa công cụ Ultimate Boot CD.

Ngoài ra, WinSetupFromUSB còn bao gồm thêm 2 công cụ độc lập là HP USB Disk Storage Format và PeToUSB được sử dụng để format cho ổ USB.

Thông tin thêm về WinSetupFromUSB

Download WinSetupFromUSB về rồi chạy lên

1. Tạo boot Hiren

Chọn như hình, sau đó browse Hiren ISO File ở mục thứ 4. Xong rồi bấm GO

Bấm YES

Bấm YES

Bấm YES

Bấm YES

Vui lòng chờ. Nhanh hay chậm là ở dung lượng file ISO và tốc độ ghi của USB

Vui lòng chờ. Nhanh hay chậm là ở dung lượng file ISO và tốc độ ghi của USB

Đã xong Hiren.

Đã xong Hiren.

2. Tạo boot Windows 7

Chọn như hình rồi bấm GO

Chọn như hình rồi bấm GO
Liên kết tải về