WordUP Japanese Lite for iOS Từ điển tiếng Nhật song ngữ cho iPhone

Tải về
 • Đánh giá:
  1,7 ★ 6 👨
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 24,7 MB
 • Lượt xem: 879
 • Lượt tải: 875
 • Ngày:
 • Yêu cầu: iOS 3.2 or later
Giới thiệu

WordUP Japanese Lite for iOS là từ điển song ngữ và ứng dụng từ vựng hỗ trợ audio cho người học tiếng Nhật ở mọi cấp độ.

WordUP Japanese Lite được xây dựng bởi Mirai Language Systems và Collins Dictionaries.

Tính năng:

 • Từ điển từ vựng và cụm từ tiếng Nhật
 • Ghi âm và so sánh
 • Playlist
 • Thẻ ghi chú flashcard
 • Bài thi kiểm tra trình độ
 • Lược sử và chia sẻ

Minh Lộc

Liên kết tải về