XAMPP cho Mac OS X 7.3.6.2 Ứng dụng thiết lập hệ thống web server

Tải về
3,7 (3) Apache Friends Miễn phí 2.452 Dung lượng: 154 MB Ngày: Yêu cầu: Mac OS X

XAMPP 7.3.6.2 phiên bản dành cho hệ thống Mac OS X là một trong những ứng dụng webserver đơn giản, phổ biến và chuyên nghiệp nhất dành cho hệ điều hành Mac OS X...

Bộ tổ hợp này bao gồm ứng dụng Apache to web server, tích hợp với những phiên bản mới nhất của MySQL, PHP và Perl. Nếu bạn là người có kiến thức và kinh nghiệm về công việc phát triển các ứng dụng trực tuyến, thành lập các trang web thương mại điện tử với số lượng cơ sở dữ liệu khá đồ sộ, XAMPP là một giải pháp hoàn hảo.

Các ứng dụng đi kèm XAMPP bao gồm: Apache 2.2.12, MySQL 5.1.37, PHP 5.3.0, Perl 5.10.0, ProFTPD 1.3.2a, phpMyAdmin 3.2.0.1, OpenSSL 0.9.8k, GD 2.0.35, Freetype 2.3.5, libjpeg 6b, libpng 1.2.32, libungif-4.1.4, zlib 1.2.3, expat 2.0.1, Ming 0.4.2, Webalizer 2.01-10, pdf class 009e, mod_perl 2.0.4, SQLite 3.6.3, gdbm-1.8.3, libxml-2.7.2, libxslt-1.1.24, openldap-2.3.43, imap-2004g, gettext-0.16.1, libmcrypt-2.5.8, mhash-0.9.9, zziplib-0.13.48, bzip2-1.0.5, freetds-0.64

Để cài đặt XAMPP lên một hệ thống sử dụng hệ điều hành Mac OS X, bạn có thể làm theo các bước sau:

- Mở file *.dmg vừa tải về máy, kéo và thả thư mục XAMPP vào thư mục ứng dụng của bạn

- Tất cả các file ở thu mục chỉ định sẽ bị ghi đè, sau khi cài đặt xong, XAMPP sẽ lưu trữ tại thư mục /Applications/XAMPP

- Để khởi động XAMPP, bạn có thể sử dụng cửa sổ XAMPP Control và kích hoạt các dịch vụ như Apache, MySQL và ProFTPD

- Để kiểm tra XAMPP đã được cài đặt và cấu hình thành công hay chưa, bạn hãy khởi động trình duyệt web và nhập vào ô địa chỉ: http://localhost. Nếu màn hình hiện ra giống như dưới đây thì có nghĩ là quá trình cài đặt đã hoàn tất và thành công


- XAMPP thực ra không phải là một chương trình ứng dụng, mà là một công cụ phát triến ứng dụng dành riêng cho các nhà lập trình, phát triển trong môi trường webserver. Do vậy, cách cài đặt, sử dụng và tùy chỉnh cũng khác hẳn so với các phần mềm ứng dụng thông thường, đối với những người lập trình, phát triển ứng dụng thì đó là thuận lợi, nhưng đối với người dùng phổ thông thì điều này sẽ là một rào cản khá lớn.

- Một số chú ý trong XAMPP:

- Tài khoản administrator(root) của MySQL không có password

- Các trường, dữ liệu... của MySQl có thể truy cập qua mạng

- Công cụ ProFTPD sử dụng mật mã mặc định là "lampp" cho các tài khoản của nhóm "nobody"

- Công cụ PhpMyAdmin cũng có thể điều khiển, truy cập qua mạng

- Ứng dụng MySQL và Apache đều hoạt động dưới cùng cấp tài khoản (nobody)

Để hạn chế và khắc phục những nhược điểm này, bạn có thể sử dụng câu lệnh sau:

/Applications/XAMPP/xamppfiles/xampp security

Câu lệnh sẽ tự động thực hiện một cuộc kiểm tra nhỏ nhỏ và tiến hành một số thao tác chỉnh sửa, làm cho hệ thổng của bạn an toàn hơn.

Một số câu lệnh và cú pháp căn bản trong XAMPP:

start
khởi động XAMPP
stop
dừng XAMPP
restart
dừng và khởi động lại XAMPP
reload
Apache, MySQL và ProFTPD tự động nạp lại file cấu hình mặc định
startapache
chỉ khởi động dịch vụ Apache
startssl
khởi động cơ chế hỗ trợ Apache SSL,
startmysql
khởi động cơ sở dữ liệu MySQL
startftp
khởi động dịch vụ ProFTPD-Server, với tài khoản FTP, người sử dụng có thể dễ dàng tải file giữa máy chủ và hệ thống nội bộ (sử dụng tài khoản "nobody", mật mã là "xampp")
stopapache
ngừng dịch vụ Apache
stopssl
dừng cơ chế hỗ trợ Apache SSL
stopmysql
ngừng cơ sở dữ liệu MySQL
stopftp
ngừng các câu lệnh ProFTPD truy cập đến máy chủ
reloadapache
dịch vụ Apache webserver tự động nạp lại các file cấu hình
reloadmysql
dịch vụ cơ sở dữ liệu MySQLtự động nạp lại các file cấu hình
reloadftp
dịch vụ ProFTPD tự động nạp lại các file cấu hình

Ví dụ: nếu bạn muốn khởi động XAMPP với cơ chế hỗ trợ SSL, có thể sử dụng câu lệnh sau:

sudo /Applications/XAMPP/xamppfiles/xampp startssl

Bây giờ bạn có thể truy nhập hệ thống Apache server thông qua cơ chế bảo mật SSL với đường dẫn là https://localhost

Các file lưu trữ thông số cấu hình mặc định của XAMPP:

/Applications/XAMPP/xamppfiles/bin
thư mục gốc với câu lệnh của XAMPP, ví dụ /Applications/XAMPP/xamppfiles/bin/mysql để kích hoạt chức năng điều khiển dịch vụ MySQL
/Applications/XAMPP/htdocs/
thư mục gốc của các tài liệu hướng dẫn Apache DocumentRoot, đây cũng là nơi lưu trữ các trang web
/Applications/XAMPP/etc/httpd.conf
nơi lưu trữ các file cấu hình Apache
/Applications/XAMPP/etc/my.cnf
nơi lưu trữ các file cấu hình MySQL
/Applications/XAMPP/etc/php.ini
file lữu trữ các tham số của php
/Applications/XAMPP/etc/proftpd.conf
nơi lưu trữ các file cấu hình ProFTPd

Để dừng XAMPP, người sử dụng đơn giản chỉ cần ngừng các dịch vụ liên quan như Apache, MySQL và ProFTPD trên bảng điều khiển.

Để xóa bỏ XAMPP, bạn chỉ cần dừng các dịch vụ và xóa các file bao gồm cả thư mục gốc

(theo apachefriends)

3,7 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Version: 7.3.6.2
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 154 MB
  • Lượt xem: 4.277
  • Lượt tải: 2.452
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Mac OS X
Tìm thêm: xampp