Yahoo Autoreply 3.1 Tự động trả lời Yahoo

Tải về

3,5 (10) SlackSoft Dùng thử 9.067 Dung lượng: 423 KB Ngày: Yêu cầu: Windows XP

Yahoo Autoreply là một chương trình hữu ích cho phép người dùng thiết lập những đoạn trả lời tự động khi bạn không ở gần máy tính. Khi được kích hoạt, nó sẽ tìm ra những đoạn tin nhắn được gửi đến và tự động trả lời theo thiết lập của người dùng.

Yahoo Autoreply

3,5 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Version: 3.1
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 423 KB
  • Lượt xem: 9.127
  • Lượt tải: 9.067
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP
Liên kết tải về
Link Download chính thức:

Có thể bạn quan tâm