Yahoo Messenger Hider

Tải về

3,3 (3) PC-Software Miễn phí 1.106 Dung lượng: 467 KB Ngày: Yêu cầu: Windows XP/Vista/7

Yahoo Messenger Hider là nó cho phép bạn để ẩn tất cả các cửa sổ chat của bạn đang hoạt động.

Khi chọn để bắt đầu chương trình (từ trình đơn nhấp chuột phải), nó thay thế biểu tượng Yahoo! Messenger trên khay hệ thống với biểu tượng khác hoặc nó hoàn toàn sẽ ẩn. Điều này có nghĩa là bạn có thể bấm F11 (hoặc một tổ hợp phím) để hiển thị / giấu các cửa sổ messenger chính và bạn có thể bấm phím F12 (hoặc một tổ hợp phím) để hiển thị / giấu tất cả các cửa sổ messenger khác.

3,3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 467 KB
  • Lượt xem: 1.147
  • Lượt tải: 1.106
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7
Liên kết tải về
Link Download chính thức: